PBS

Als onderdeel van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het pedagogisch klimaat, voeren wij het project SWPS.(School Wide Positive Behaviour Support = Schoolbrede Ondersteuning van Positief Gedrag)

Het basisprincipe hiervan is dat het gedrag waaraan je aandacht besteed wordt versterkt. Als je negatief gedrag, wat je niet wilt zien, benoemt, versterk je het ongewild. Maar andersom ook: positief gedrag versterk je door er aandacht aan te besteden. Door hier de nadruk op te leggen en hiermee het positieve gedrag te versterken, ontstaat er een betere sfeer op school. Schoolafspraken zijn positief geformuleerd, zijn algemeen bekend en hangen op functionele plaatsen in de school. Naleving van deze afspraken wordt positief beloond.