MR

De Medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan en heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouder en team) medezeggenschap te geven. Er wordt meegedacht, meegepraat en meebeslist over verschillende facetten binnen de school, zoals de inzet van formatie en middelen, sollicitatieprocedures en identiteit. Men is samen verantwoordelijk voor een goed functionerende basisschool, waarin ieder tot zijn recht komt. De M.R. bestaat uit leerkrachten en ouders . De M.R. heeft ook een vertegenwoordiging in de G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De G.M.R. is een overkoepelende Medezeggenschapsraad van het bestuur van IRIS.