Nieuws uit groep 4/5

Groep 4/5 – Omgaan met verschillen.

In onze groep wordt hard gewerkt. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind, maken we o.a. gebruik van denksleutels tijdens beeldende vorming. Deze  denksleutels zijn voorzien van een vraag of een opdracht die kinderen aanzet tot creatief,  analytisch of praktisch denken. Er zijn een 20-tal sleutels. Zoals een ander gebruikssleutel, een vraagsleutel, een wat-als-sleutel.

Zo wordt een beroep gedaan op hogere denkniveaus van kinderen door andere vragen te stellen. Door interactie en discussies kunnen de kinderen dan veel van elkaar leren. Bij een tekenopdracht hebben we bv. de voorspelsleutel gebruikt en deze gekoppeld aan een praktische groepsopdracht: ‘Auto van de toekomst’.

Als kinderen zich inzetten voor een uitdagende opdracht, kunnen zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeien. Zorgen voor een rijke leeromgeving ondersteunen deze belangen.
En de kinderen zelf? Die varen er wel bij! Een kind reflecteert op het werkproces: 'door het samenwerken kom je op betere ideeën'.